Wynagrodzenie ustalane jest podczas spotkania z klientem.

Przewidujemy dwa sposoby rozliczania, ryczałtowy i godzinowy. Wynagrodzenie ryczałtowe oparte jest na ustaleniu z góry konkretnej kwoty.

Wynagrodzenie godzinowe oparte jest na ustaleniu z klientem stawki wynagrodzenia kancelarii za godzinę pracy. Przewiduje się możliwość ustalania dodatkowego wynagrodzenia za pozytywny wynik sprawy.

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od:

  • nakładu pracy,
  • wartości przedmiotu sprawy,
  • rodzaju zlecenia,
  • terminu jego wykonania.

Dopuszcza się możliwość ustalenia wynagrodzenia płatnego w ratach.