Publikacje

 • Dyskusja publiczna w procesie planowania przestrzennego gminy

  M. Flek, w: J. Łukasiewicz (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 74, Seria Prawnicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 32

 • Władztwo planistyczne gminy i formy jego realizacji

  M. Flek, w: J. Łukasiewicz (red.), Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2012, s. 130

 • Kontrola sądowa usług użyteczności publicznej organizowanych przez gminy na przykładzie zadań z zakresu utrzymywania czystości i porządku

  M. Flek, w: A. Kisielewicz, J.P. Tarno (red.), Sądowa Kontrola Administracji w Sprawach Gospodarczych, LEX Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013, s. 103

 • System środków integrujących planowanie przestrzenne

  M. Flek, w A. Mezglewski (red.), Struktury administracji publicznej: metody, ogniwa, więzi. Tom I, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2016, s. 173

 • Kontrola sądów administracyjnych w sprawach z zakresu prawa pracy - przyczynek do dyskusji

  M. Flek, w "Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka” 2009, nr 4(17), s. 110-125. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 • Kolejne publikacje
  już wkrótce