Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od zakładów ubezpieczeń, osób fizycznych i podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzone szkody, obejmujące zarówno udzielanie porad prawnych, jak również reprezentację klientów w postępowaniach sądowych oraz przedsądowych, w tym m.in. w sprawach o:

 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadki komunikacyjne (OC i AC),
 • odszkodowanie za wypadki przy pracy,
 • odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za czyny niedozwolone, w tym odszkodowanie od Skarbu Państwa,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne,
 • zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.

 

Adwokat Gliwice: Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadki komunikacyjne (OC i AC)

 

Nasza kancelaria adwokacka udziela pomocy prawnej poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, bez względu na to, czy poszkodowany jechał pojazdem jako kierowca lub pasażer. Mamy doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw przeciw ubezpieczycielom oraz sprawcom szkód, reprezentujemy klientów w sprawach związanych z wypadkami samochodowymi, jak i tymi z udziałem pieszych oraz rowerzystów.

 

Z naszą pomocą odzyskasz należne odszkodowanie:

 • za koszty holowania i naprawy pojazdu, utracone dochody lub odszkodowania z tytułu najmu zastępczego pojazdu;
 • za doznaną krzywdę (uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu);
 • z powodu utraty w całości bądź częściowej zdolności do pracy zarobkowej.

 

Odszkodowanie za błędy medyczne

 

Mamy również bogate doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań oraz zadośćuczynień w związku z błędami medycznymi, których następstwem był uszczerbek na zdrowiu (np. kalectwo, zakażenie chorobami), bądź śmierć bliskiej osoby. Najczęściej popełniane błędy medyczne to:

 • błędna diagnoza lub zaniechanie diagnostyki;
 • błąd terapeutyczny, do którego zalicza się m.in. zalecenie nieodpowiedniego leku, podjęcie zabiegu mimo występujących przeciwwskazań;
 • błąd techniczny;
 • błąd organizacyjny, na przykład nieprawidłowe przechowywanie medykamentów, niedbałe prowadzenie historii choroby.

 

Zajmujemy się profesjonalnym doradztwem oraz pomocą prawną osobom poszkodowanym na wskutek błędu medycznego. Dokładamy wszelkich starań, aby na każdym etapie postępowania, nasz klient był jak najlepiej reprezentowany w postępowaniach sądowych oraz przedsądowych.